زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی

  • 2021-12-31Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی
  • Dirección web:www.zoomit.ir
  • Servidor IP:185.166.104.3
  • Descripción del lugar:زومیت مرجع اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی‌ تخصصی محصولات الکترونیک، ویدیو و مشخصات فنی و مقایسه موبایل، لپ تاپ، کامپیوتر و خودرو

nombre de dominio:www.zoomit.irValuación

acerca de500~20000

nombre de dominio:www.zoomit.irfluir

442

nombre de dominio:www.zoomit.irBueno o malo

Las nubes cubren la media luna. Cientos de tormentas ocultas La buena suerte trae mala suerte

sitio web:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیPesos

1

sitio web:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیIP

185.166.104.3

sitio web:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیcontenido

زومیت|اخبارفناوری،آموزش،راهنمایخریدوبررسی.eEklvK{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:0.8rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.UdXYz{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:3.2rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.fqRbWK{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:0.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.kHmewF{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.AlceL{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;gap:4.8rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.cVZflE{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.dXJTKa{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;gap:1rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){.dXJTKa{gap:0;}}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.dkQVfm{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:space-around;-webkit-justify-content:space-around;-ms-flex-pack:space-around;justify-content:space-around;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.jIBcbJ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.gfDUsT{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.gRTDpN{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-bottom:0.4rem;gap:0.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.kMNuZp{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.iGnhay{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-align-items:flex-start;-webkit-box-align:flex-start;-ms-flex-align:flex-start;align-items:flex-start;gap:0.8rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.jfpQxu{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.byrNWm{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.gmVvtO{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:0.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.fLMFkl{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.feTuFb{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){.feTuFb{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}/*!sc*/.frIAQy{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:4.8rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.cOVGyR{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:2.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.ldalBC{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.kuUbiL{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.kiVan{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.eEgX{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.jjitSH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:0.8rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){.jjitSH{gap:1.6rem;}}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.fbdWLc{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:row-reverse;-ms-flex-direction:row-reverse;flex-direction:row-reverse;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.caieZg{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;padding-left:1.6rem;padding-right:0.8rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.kFVcLL{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-align-itزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیems:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.QmQwq{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;gap:1.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.gELXAx{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-bottom:3.2rem;padding-left:0rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.jXMzDe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:0.2rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.guJtSe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-top:0.8rem;padding-left:1.6rem;padding-right:1.6rem;gap:0.4rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.hXrOVL{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:nowrap;-ms-flex-wrap:nowrap;flex-wrap:nowrap;-webkit-flex-direction:column-reverse;-ms-flex-direction:column-reverse;flex-direction:column-reverse;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;gap:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){.hXrOVL{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;}}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.iBHRjd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;gap:2rem;}/*!sc*/@media(min-width:0){}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/data-styled.g1[id="flex__Flex-le1v16-0"]{content:"eEklvK,UdXYz,fqRbWK,kHmewF,AlceL,cVZflE,dXJTKa,dkQVfm,jIBcbJ,gfDUsT,gRTDpN,kMNuZp,iGnhay,jfpQxu,byrNWm,gmVvtO,fLMFkl,feTuFb,frIAQy,cOVGyR,ldalBC,kuUbiL,kiVan,eEgX,jjitSH,fbdWLc,caieZg,kFVcLL,QmQwq,gELXAx,jXMzDe,guJtSe,hXrOVL,iBHRjd,"}/*!sc*/.fABGUC{position:relative;display:inherit;border-radius:18.7px;border:none;background-color:transparent;font-size:12px;font-weight:bold;font-stretch:normal;font-style:normal;-webkit-letter-spacing:normal;-moz-letter-spacing:normal;-ms-letter-spacing:normal;letter-spacing:normal;cursor:pointer;padding:0;opacity:1;z-index:1;}/*!sc*/.MJDAp{position:relative;display:inherit;border-radius:18.7px;border:none;background-color:transparent;font-size:12px;font-weight:bold;font-stretch:normal;font-style:normal;-webkit-letter-spacing:normal;-moz-letter-spacing:normal;-ms-letter-spacing:normal;letter-spacing:normal;cursor:pointer;padding:0;opacity:1;z-index:1;}/*!sc*/.MJDAp::before{content:'';position:absolute;inset:-8px;z-index:-1;}/*!sc*/data-styled.g2[id="icon-button__IconButtonBase-sc-1scxe75-0"]{content:"fABGUC,MJDAp,"}/*!sc*/.hVJPas{margin-bottom:4.8rem;background-color:initial;}/*!sc*/.edVjGN{background-color:#E8E2D8;}/*!sc*/.kEkHMV{background-color:var(--background-2);}/*!sc*/.eIbCri{background-color:initial;}/*!sc*/.hVawLL{padding-right:1.6rem;background-color:initial;}/*!sc*/.hCqCFa{background-color:initial;}/*!sc*/.kLoPxn{margin-bottom:1.6rem;background-color:initial;}/*!sc*/.cquSho{margin-bottom:3.2rem;padding-right:1.6rem;background-color:initial;}/*!sc*/.ffkFdx{margin-top:2.4rem;margin-bottom:2.4rem;padding-left:1.6rem;padding-right:1.6rem;background-color:initial;}/*!sc*/.eqmcbs{margin-bottom:0.8rem;background-color:initial;}/*!sc*/.daCDSy{margin-top:4.8rem;margin-bottom:4.8rem;background-color:initial;}/*!sc*/.hlbeDJ{padding-left:0rem;padding-right:0rem;background-color:initial;}/*!sc*/.espkdp{margin-bottom:3.6rem;background-color:initial;}/*!sc*/.lhOFJn{padding-bottom:1.6rem;padding-top:2.4rem;background-color:initial;}/*!sc*/.gPKcff{margin-top:4.8rem;padding-top:4.8rem;padding-bottom:4.8rem;background-color:var(--background-2);}/*!sc*/.hStqne{margin-top:6.4rem;background-color:initial;}/*!sc*/data-styled.g3[id="box__BoxBase-sc-1ww1anb-0"]{content:"hVJPas,edVjGN,kEkHMV,eIbCri,hVawLL,hCqCFa,kLoPxn,cquSho,ffkFdx,eqmcbs,daCDSy,hlbeDJ,espkdp,lhOFJn,gPKcff,hStqne,"}/*!sc*/.drzTaZ{background:red;height:4px;left:0;top:0;margin-right:100%;-webkit-transition:margin-right200mslinear;transition:margin-right200mslinear;}/*!sc*/data-styled.g11[id="bar__Bar-sc-6pngrw-0"]{content:"drzTaZ,"}/*!sc*/.kNooxo{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;-webkit-flex:00100%;-ms-flex:00100%;flex:00100%;max-width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){.kNooxo{-webkit-flex:0037.5%;-ms-flex:0037.5%;flex:0037.5%;max-width:37.5%;}}/*!sc*/@media(min-width:992px){.kNooxo{-webkit-flex:0025%;-ms-flex:0025%;flex:0025%;max-width:25%;}}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.jrVLM{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;-webkit-flex:00100%;-ms-flex:00100%;flex:00100%;max-width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){.jrVLM{-webkit-flex:0058.%;-ms-flex:0058.%;flex:0058.%;max-width:58.%;}}/*!sc*/@media(min-width:992px){.jrVLM{-webkit-flex:0070.%;-ms-flex:0070.%;flex:0070.%;max-width:70.%;}}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.VEY{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){.VEY{-webkit-flex:0050%;-ms-flex:0050%;flex:0050%;max-width:50%;}}/*!sc*/.cfkljU{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.kBBBro{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;-webkit-flex:00100%;-ms-flex:00100%;flex:00100%;max-width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){.kBBBro{-webkit-flex:0050%;-ms-flex:0050%;flex:0050%;max-width:50%;}}/*!sc*/.cYsJnM{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;-webkit-flex:0050%;-ms-flex:0050%;flex:0050%;max-width:50%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسی/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/.gCZGwc{-webkit-flex-basis:0;-ms-flex-preferred-size:0;flex-basis:0;-webkit-box-flex:1;-webkit-flex-grow:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;max-width:100%;-webkit-flex:0033.%;-ms-flex:0033.%;flex:0033.%;max-width:33.%;}/*!sc*/@media(min-width:576px){}/*!sc*/@media(min-width:768px){}/*!sc*/@media(min-width:992px){}/*!sc*/@media(min-width:1200px){}/*!sc*/data-styled.g20[id="col__Col-sc-1qirq9q-0"]{content:"kNooxo,jrVLM,VEY,cfkljU,kBBBro,cYsJnM,gCZGwc,"}/*!sc*/.dJPnZn{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:normal;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.fIbWtl{margin:unset;font-size:2.2rem;font-weight:bold;color:var(--white);font-family:var(--font-secondary),serif;line-height:1.8;}/*!sc*/.kbGKyT{margin:unset;font-size:1.6rem;font-weight:bold;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.ianqaf{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:normal;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:1.85;}/*!sc*/.jxatBU{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:normal;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;text-align:center;}/*!sc*/.kEXAfZ{margin:unset;font-size:1.2rem;font-weight:normal;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.cjWHbn{margin:unset;font-size:1.6rem;font-weight:900;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.dMvcxV{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:bold;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:2;}/*!sc*/.PwOtP{margin:unset;font-size:1.2rem;font-weight:normal;color:var(--white);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.jjBhYE{margin:unset;font-size:1.6rem;font-weight:bold;color:var(--white);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:1.8;}/*!sc*/.kLNACw{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:bold;color:var(--white);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:2;}/*!sc*/.hmWIXE{margin:unset;font-size:2.4rem;font-weight:900;color:var(--text);font-family:var(--font-secondary),serif;line-height:2;}/*!sc*/.QWCci{margin:unset;font-size:1.6rem;font-weight:900;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:1.75;margin-bottom:0.8rem;}/*!sc*/.iYrHOa{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:400;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:1.85;margin-bottom:0.7rem;}/*!sc*/.ciwkxd{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:bold;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.iSDbKB{margin:unset;font-size:1.2rem;font-weight:normal;color:grey;font-family:var(--font-primary),serif;line-height:2;}/*!sc*/.quFYa{margin:unset;font-size:1.6rem;font-weight:bold;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;padding-right:1.6rem;}/*!sc*/.cHWRnO{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:normal;color:var(--success-1);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.gNYQcn{margin:unset;font-size:1.2rem;font-weight:bold;color:var(--black-3);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:2;text-align:center;}/*!sc*/.igTFyQ{margin:unset;font-size:1.2rem;font-weight:normal;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;margin-top:0.8rem;margin-left:auto;margin-right:auto;}/*!sc*/.jBljVA{margin:unset;font-size:1.6rem;font-weight:bold;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;margin-left:0.4rem;margin-right:0.4rem;}/*!sc*/.fdTXcD{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:normal;color:var(--warning-1);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.jqzZyO{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:200;color:var(--text);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.ddlnTC{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:200;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.dIwLFh{margin:unset;font-size:1.4rem;font-weight:200;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;margin-bottom:3.2rem;}/*!sc*/.kgFjQF{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:200;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;}/*!sc*/.jgyER{margin:unset;font-size:1.3rem;font-weight:200;color:var(--grey-1);font-family:var(--font-primary),serif;line-height:2;}/*!sc*/data-styled.g21[id="typography__StyledDynamicTypographyComponent-t787b7-0"]{content:"dJPnZn,fIbWtl,kbGKyT,ianqaf,jxatBU,kEXAfZ,cjWHbn,dMvcxV,PwOtP,jjBhYE,kLNACw,hmWIXE,QWCci,iYrHOa,ciwkxd,iSDbKB,quFYa,cHWRnO,gNYQcn,igTFyQ,jBljVA,fdTXcD,jqzZyO,ddlnTC,dIwLFh,kgFjQF,jgyER,"}/*!sc*/.kkjOPN{list-style:none;padding:0;margin-block:0;}/*!sc*/data-styled.g22[id="list__ListBase-sc-1ss3r2e-0"]{content:"kkjOPN,"}/*!sc*/.hsJeLo{position:relative;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-start;-webkit-box-align:flex-start;-ms-flex-align:flex-start;align-items:flex-start;gap:0.8rem;margin-top:1.2rem;margin-bottom:1.2rem;}/*!sc*/data-styled.g23[id="list-item__ListItemBase-sc-15d4470-0"]{content:"hsJeLo,"}/*!sc*/.fEGmW{padding-top:3.2rem;padding-bottom:3.2rem;width:100%;margin-right:auto;margin-left:auto;}/*!sc*/@media(min-width:576px){.fEGmW{max-width:540px;}}/*!sc*/@media(min-width:768px){.fEGmW{max-width:100%;padding-right:4.8rem;padding-left:4.8rem;}}/*!sc*/@media(min-width:1416px){.fEGmW{max-width:1320px;padding:0;}}/*!sc*/.kAyFio{margin-top:4.8rem;width:100%;margin-right:auto;margin-left:auto;}/*!sc*/@media(min-width:576px){.kAyFio{max-width:540px;}}/*!sc*/@media(min-width:768px){.kAyFio{max-width:100%;padding-right:4.8rem;padding-left:4.8rem;}}/*!sc*/@media(min-width:1416px){.kAyFio{max-width:1320px;padding:0;}}/*!sc*/.cNVwfG{width:100%;margin-right:auto;margin-left:auto;}/*!sc*/@media(min-width:576px){.cNVwfG{max-width:540px;}}/*!sc*/@media(min-width:768px){.cNVwfG{max-width:100%;padding-right:4.8rem;padding-left:4.8rem;}}/*!sc*/@media(min-width:1416px){.cNVwfG{max-width:1320px;padding:0;}}/*!sc*/.lokkKW{margin-top:4.8rem;margin-bottom:4.8rem;width:100%;margin-right:auto;margin-left:auto;}/*!sc*/@media(min-width:576px){.lokkKW{max-width:540px;}}/*!sc*/@media(min-width:768px){.lokkKW{max-width:100%;padding-right:4.8rem;padding-left:4.8rem;}}/*!sc*/@media(min-width:1416px){.lokkKW{max-width:1320px;padding:0;}}/*!sc*/data-styled.g24[id="container__Container-cgzihn-0"]{content:"fEGmW,kAyFio,cNVwfG,lokkKW,"}/*!sc*/.cyqgRs{padding-top:6px;}/*!sc*/data-styled.g25[id="footer___StyledDiv-sc-165p4bx-0"]{content:"cyqgRs,"}/*!sc*/.YxDCg{background:var(--background-2);padding-bottom:0rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.YxDCg{background-repeat:no-repeat;background-position:center;padding:12rem4.8rem0;}body[data-theme='light'].Footer__FooterWrapper-wix45t-0{background-ime:url(data:ime/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iNTA0IiBoZWlnaHQ9IjMyMCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDc3ZnIj4KICIDxkZWZzPgogICICIDxyYWRpYWxHcmFkaWVudCBjeD0iNTAlIiBjeT0iNTAlIiBmeD0iNTAlIiBmeT0iNTAlIiByPSI3OS4yOTclIiBncmFkaWVudFRyYW5zZm9ybT0ibWF0cml4KC0uNDYwOTUgLjY4NzcgLS40MzY2MyAtLjcyNiAuOTQ5IC41MikiIGlkPSJhIj4KICICICICPHN0b3c3RvcC1jb2xvcj0iI0VFRSIgb2Zmc2V0PSIwJSIvPgogICICICICA8c3RvcCBzdG9wLWNvbG9yPSIjRjlGOUY5IiBvZmZzZXQ9IjEwMCUiLz4KICICICA8L3JhZGlhbEdyYWRpZW50PgogICPC9kZWZzPgogICPHBhdGggZD0iTTEwOTkgMTMzIDk3NC4wNzUgMjk2Ljk2IDkwNi42MjcgMzg0SDgyMGwxMTcuNDY2LTE1NC45OEwxMDEwLjIzIDEzM0gxMDk5em0yMjUtNjktMTE4LjMwOCAxNTQuOTgtNzMuMjg4IDk2LjAySDEwNDNsMTI1LjgyLTE2My45NkwxMjM2Ljc1MiA2NEgxMzI0eiIgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTgyMCAtNjQpIiBmaWxsPSJ1cmwoI2EpIiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiLz4KPC9zdmc+Cg==);}body[data-theme='dark'].Footer__FooterWrapper-wix45t-0{background-ime:url(data:ime/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iNTAzIiBoZWlnaHQ9IjMyMCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDc3ZnIj4KICIDxkZWZzPgogICICIDxsaW5lYXJHcmFkaWVudCB4MT0iNTAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSI1MCUiIHkyPSIxMDAlIiBpZD0iYSI+CiICICICIDxzdG9wIHN0b3AtY29sb3I9IiMxOTE5MjMiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iLjUiIG9mZnNldD0iMCUiLz4KICICICICPHN0b3c3RvcC1jb2xvcj0iIzE5MTkyMyIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIwIiBvZmZzZXQ9IjEwMCUiLz4KICICICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogICPC9kZWZzPgogICPHBhdGggZD0iTTEwOTkgMTMzIDk3NC4wNzUgMjk2Ljk2IDkwNi42MjcgMzg0SDgyMGwxMTcuNDY2LTE1NC45OEwxMDEwLjIzIDEzM0gxMDk5em0yMjUtNjktMTE4LjMwOCAxNTQuOTgtNzMuMjg4IDk2LjAySDEwNDNsMTI1LjgyLTE2My45NkwxMjM2Ljc1MiA2NEgxMzI0eiIgdHJhbnNmb3JtPSJ0cmFuc2xhdGUoLTgyMSAtNjQpIiBmaWxsPSJ1cmwoI2EpIiBmaWxsLXJ1bGU9ImV2ZW5vZGQiLz4KPC9zdmc+Cg==);}.YxDCg::before{content:'';position:absolute;width:100%;margin-top:-12rem;height:1px;background-color:var(--black-5);}}/*!sc*/@media(min-width:1416px){.YxDCg{padding:12rem00;}}/*!sc*/data-styled.g26[id="Footer__FooterWrapper-wix45t-0"]{content:"YxDCg,"}/*!sc*/.iqIUvS{padding:2.4rem1.6rem01.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.iqIUvS{padding:initial;position:relative;}}/*!sc*/data-styled.g27[id="Footer__FooterContainer-wix45t-1"]{content:"iqIUvS,"}/*!sc*/.dNpjQU{display:-webkit-inline-box;display:-webkit-inline-flex;display:-ms-inline-flexbox;display:inline-flex;margin-bottom:2.4rem;-webkit-align-content:center;-ms-flex-line-pack:center;align-content:center;height:16px;}/*!sc*/data-styled.g29[id="Footer__RedBarWrapper-wix45t-4"]{content:"dNpjQU,"}/*!sc*/.dlbVvz{width:50px;height:4px;border-radius:var(--radius-full);background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g30[id="Footer__RedBar-wix45t-5"]{content:"dlbVvz,"}/*!sc*/.jiqyiU{margin-bottom:2.4rem!important;display:inline-block;}/*!sc*/data-styled.g31[id="Footer__SupporterText-wix45t-6"]{content:"jiqyiU,"}/*!sc*/.kNOuWj{height:1rem;background-color:var(--black-3);margin-top:1.2rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.kNOuWj{margin-top:3.2rem;}}/*!sc*/data-styled.g32[id="Footer__BottomLine-wix45t-7"]{content:"kNOuWj,"}/*!sc*/.ghQdkk{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}/*!sc*/data-styled.g33[id="Footer__Link-wix45t-8"]{content:"ghQdkk,"}/*!sc*/.eoKbWT{cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}/*!sc*/.eoKbWT~a{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}/*!sc*/.cczRGt{cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}/*!sc*/.cczRGt~a{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}/*!sc*/.cczRGt*{-webkit-transition:0.3sease-in-out;transition:0.3sease-in-out;}/*!sc*/.cczRGt*:hover{color:var(--text-hover);}/*!sc*/data-styled.g35[id="link__CustomNextLink-sc-1r7l32j-0"]{content:"eoKbWT,cczRGt,"}/*!sc*/.fOsZSe{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;width:100%;height:100%;font-size:1.6rem;position:relative;overflow:hidden;background-color:var(--grey-6);-webkit-mask-ime:-webkit-radial-gradient(white,black);border-radius:0;}/*!sc*/.fOsZSe::after{-webkit-animation:weKeyframe1.6slinear0.5sinfinite;animation:weKeyframe1.6slinear0.5sinfinite;background:linear-gradient(90deg,transparent,var(--grey-5),transparent);content:'';position:absolute;-webkit-transform:translateX(-100%);-ms-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%);bottom:0;left:0;right:0;top:0;}/*!sc*/@-webkit-keyframesweKeyframe{0%{-webkit-transform:translateX(-100%);-ms-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%);}50%{-webkit-transform:translateX(100%);-ms-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%);}100%{-webkit-transform:translateX(100%);-ms-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%);}}/*!sc*/@keyframesweKeyframe{0%{-webkit-transform:translateX(-100%);-ms-transform:translateX(-100%);transform:translateX(-100%);}50%{-webkit-transform:translateX(100%);-ms-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%);}100%{-webkit-transform:translateX(100%);-ms-transform:translateX(100%);transform:translateX(100%);}}/*!sc*/data-styled.g47[id="skeleton__SkeletonBase-sc-33k9mh-0"]{content:"fOsZSe,"}/*!sc*/.fDOhpj{width:100%;height:1px;background-color:var(--black-5);}/*!sc*/data-styled.g49[id="hr__HrBase-sc-1suobeg-0"]{content:"fDOhpj,"}/*!sc*/.eFqmHc{border-radius:0px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:normal;width:12.4rem;height:3.2rem;padding:0.4rem1.6rem;border:none;background-color:transparent;color:var(--button--text--default-text);cursor:pointer;}/*!sc*/.eFqmHc:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/.bHluWS{border-radius:16px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:bold;width:-webkit-fit-content;width:-moz-fit-content;width:fit-content;height:-webkit-fit-content;height:-moz-fit-content;height:fit-content;padding:0.8rem1.6rem;border:none;background-color:var(--button--contained--default-background);color:var(--button--contained--default-text);cursor:pointer;}/*!sc*/.bHluWS.spinner{border-color:var(--button--contained--spinner-border)var(--button--contained--spinner-border)var(--button--contained--spinner);}/*!sc*/.bHluWS:disabled{background-color:var(--button--contained--background-disable);}/*!sc*/.bHluWS:disabled*{color:var(--button--contained--text-disable);fill:var(--button--contained--text-disable);}/*!sc*/.bHluWS:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/.jkxA-Dc{border-radius:16px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:bold;width:-webkit-fit-content;width:-moz-fit-content;width:fit-content;height:-webkit-fit-content;height:-moz-fit-content;height:fit-content;padding:0.8rem1.6rem;border:solid1pxvar(--button--outline--default-border);background-color:transparent;color:var(--button--outline--default-text);cursor:pointer;}/*!sc*/.jkxA-Dc.spinner{border-color:var(--button--outline--spinner-border)var(--button--outline--spinner-border)var(--button--outline--spinner);}/*!sc*/.jkxA-Dc:disabled{background-color:var(--button--outline--background-disable);}/*!sc*/.jkxA-Dc:disabled*{color:var(--button--outline--text-disable);fill:var(--button--outline--text-disable);}/*!sc*/.jkxA-Dc:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/.iDyGqk{border-radius:16px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:normal;width:12.4rem;height:3.2rem;padding:0.4rem1.6rem;border:solid1pxvar(--button--outline--default-border);background-color:transparent;color:var(--button--outline--default-text);cursor:pointer;}/*!sc*/.iDyGqk.spinner{border-color:var(--button--outline--spinner-border)var(--button--outline--spinner-border)var(--button--outline--spinner);}/*!sc*/.iDyGqk:disabled{background-color:var(--button--outline--background-disable);}/*!sc*/.iDyGqk:disabled*{color:var(--button--outline--text-disable);fill:var(--button--outline--text-disable);}/*!sc*/.iDyGqk:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/data-styled.g50[id="button__Base-kwkpzw-0"]{content:"eFqmHc,bHluWS,jkxA-Dc,iDyGqk,"}/*!sc*/.dZdsTG{position:relative;padding:02.4rem;height:6.4rem;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-transition:0.2s;transition:0.2s;background-ime:linear-gradient(tobottom,rgba(25,25,35,0.5),rgba(25,25,35,0));background-color:transparent;}/*!sc*/.dZdsTG::before{content:'';position:absolute;right:0;top:50%;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);width:0.4rem;height:2.8rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g88[id="MenuDesktop__Root-sc-1ebvt7m-0"]{content:"dZdsTG,"}/*!sc*/.hHxFVo{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-right:6vw;}/*!sc*/data-styled.g89[id="MenuDesktop__N-sc-1ebvt7m-1"]{content:"hHxFVo,"}/*!sc*/.cNViUw{position:relative;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;list-style-type:none;padding:0;gap:3.2rem;}/*!sc*/data-styled.g90[id="MenuDesktop__MenuGroups-sc-1ebvt7m-2"]{content:"cNViUw,"}/*!sc*/.bVpTIH{font-size:1.4rem;font-weight:900;color:#E8E2D8;margin-right:1px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;gap:0.4rem;line-height:2;cursor:pointer;}/*!sc*/.bVpTIH:hover{color:var(--primary-2);}/*!sc*/.bVpTIH:hoversvg{fill:var(--primary-2);}/*!sc*/data-styled.g94[id="MenuDesktop__MenuItem-sc-1ebvt7m-6"]{content:"bVpTIH,"}/*!sc*/.fiMnHf{padding:0;width:unset;font-size:1.4rem;font-weight:900;}/*!sc*/.fiMnHf:hover{color:var(--primary-2);}/*!sc*/.fiMnHf:hoversvg{fill:var(--primary-2);}/*!sc*/data-styled.g95[id="MenuDesktop__MyZoomitBtn-sc-1ebvt7m-7"]{content:"fiMnHf,"}/*!sc*/.flNOJj{font-size:1.4rem;font-weight:900;color:#E8E2D8;margin-right:0;line-height:2;cursor:pointer;}/*!sc*/data-styled.g96[id="MenuDesktop__MenuSearch-sc-1ebvt7m-8"]{content:"flNOJj,"}/*!sc*/.gyrjbo{width:2rem;height:2rem;display:grid;place-items:center;border-radius:var(--radius-full);}/*!sc*/data-styled.g97[id="MenuDesktop__SearchIconWrapper-sc-1ebvt7m-9"]{content:"gyrjbo,"}/*!sc*/html{line-height:1.15;-webkit-text-size-adjust:100%;}/*!sc*/body{margin:0;}/*!sc*/main{display:block;}/*!sc*/h1{font-size:2em;margin:0.67em0;}/*!sc*/hr{box-sizing:content-box;height:0;overflow:visible;}/*!sc*/pre{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/a{background-color:transparent;}/*!sc*/abbr[title]{border-bottom:none;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;-webkit-text-decoration:underlinedotted;text-decoration:underlinedotted;}/*!sc*/b,strong{font-weight:bolder;}/*!sc*/code,kbd,samp{font-family:monospace,monospace;font-size:1em;}/*!sc*/small{font-size:80%;}/*!sc*/sub,sup{font-size:75%;line-height:0;position:relative;vertical-align:baseline;}/*!sc*/sub{bottom:-0.25em;}/*!sc*/sup{top:-0.5em;}/*!sc*/img{border-style:none;}/*!sc*/button,input,optgroup,select,textarea{font-family:inherit;font-size:100%;line-height:1.15;margin:0;}/*!sc*/button,input{overflow:visible;}/*!sc*/button,select{text-transform:none;}/*!sc*/button,[type="button"],[type="reset"],[type="submit"]{-webkit-appearance:button;}/*!sc*/button::-moz-focus-inner,[type="button"]::-moz-focus-inner,[type="reset"]::-moz-focus-inner,[type="submit"]::-moz-focus-inner{border-style:none;padding:0;}/*!sc*/button:-moz-focusring,[type="button"]:-moz-focusring,[type="reset"]:-moz-focusring,[type="submit"]:-moz-focusring{outline:1pxdottedButtonText;}/*!sc*/fieldset{padding:0.35em0.75em0.625em;}/*!sc*/legend{box-sizing:border-box;color:inherit;display:table;max-width:100%;padding:0;white-space:normal;}/*!sc*/progress{vertical-align:baseline;}/*!sc*/textarea{overflow:auto;}/*!sc*/[type="checkbox"],[type="radio"]{box-sizing:border-box;padding:0;}/*!sc*/[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,[type="number"]::-webkit-outer-spin-button{height:auto;}/*!sc*/[type="search"]{-webkit-appearance:textfield;outline-offset:-2px;}/*!sc*/[type="search"]::-webkit-search-decoration{-webkit-appearance:none;}/*!sc*/::-webkit-file-upload-button{-webkit-appearance:button;font:inherit;}/*!sc*/details{display:block;}/*!sc*/summary{display:list-item;}/*!sc*/template{display:none;}/*!sc*/[hidden]{display:none;}/*!sc*/:root{--radius-sm:2px;--radius-md:4px;--radius-full:9999px;--font-primary:'VazirFD',sans-serif;--font-secondary:'SahelFD',sans-serif;}/*!sc*/body[data-theme="light"]{--text:#383E43;--text-hover:#E4002B;--background-1:#f9f9f9;--background-2:#FFFFFF;--card:#FFFFFF;--primary-1:#E4002B;--primary-2:#E4002B;--success-1:#0FA862;--warning-1:#FF9900;--info:#3D85B7;--black-1:#;--black-3:#C;--black-5:#eeeeee;--grey-1:#7D7D87;--grey-3:#AFAFB6;--grey-5:#AFAFB6;--grey-6:#EEEEEE;--grey-7:#f9f9f9;--white:#FFFFFF;--elevation:#383E4330;--border-primary:#EEEEEE;--border-secondary:#AFAFB6;--header--header-background:#FFFFFF;--header--mobile-title-background:#f9f9f9;--header--zoomit-typography:#C;--header--zoomit-logo:#E4002B;--header--menu-link:#383E43;--header--search-icon-background:#C;--header--search-icon:#FFFFFF;--single-article--header-background:#FFFFFF;--button--contained--default-text:#FFFFFF;--button--contained--default-background:#C;--button--contained--default-border:#C;--button--outline--default-text:#383E43;--button--outline--default-border:#EEEEEE;--button--text--default-text:#383E43;--button--contained--secondary-text:#383E43;--button--contained--secondary-background:#FFFFFF;--button--contained--secondary-border:#FFFFFF;--button--outline--secondary-text:#383E43;--button--outline--secondary-border:#EEEEEE;--button--text--secondary-text:#FFFFFF;--button--contained--primary-text:#FFFFFF;--button--contained--primary-background:#E4002B;--button--contained--primary-border:#E4002B;--button--outline--primary-text:#383E43;--button--outline--primary-border:#E4002B;--button--text--primary-text:#383E43;--button--contained--text-disable:#AFAFB6;--button--contained--background-disable:#7D7D87;--button--contained--spinner:#FFFFFF;--button--contained--spinner-border:#AFAFB6;--button--outline--text-disable:#AFAFB6;--button--outline--background-disable:'transparent';--button--outline--spinner:#C;--button--outline--spinner-border:#AFAFB6;}/*!sc*/body[data-theme="dark"]{--text:#E8E2D8;--text-hover:#FF6961;--background-1:#;--background-2:#1D1F20;--card:#292C2D;--primary-1:#E4002B;--primary-2:#FF6961;--success-1:#0FA862;--warning-1:#FF9900;--info:#3D85B7;--black-1:#;--black-3:#AFAFB6;--black-5:#4B4B55;--grey-1:#EEEEEE;--grey-3:#AFAFB6;--grey-5:#7A7878;--grey-6:#292C2D;--grey-7:#;--white:#FFFFFF;--elevation:rgba(28,25,25,0.24);--border-primary:#4B4B55;--border-secondary:#7A7878;--header--header-background:#1D1F20;--header--mobile-title-background:#292C2D;--header--zoomit-typography:#FFFFFF;--header--zoomit-logo:#FFFFFF;--header--menu-link:#E8E2D8;--header--search-icon-background:#FFFFFF;--header--search-icon:#AFAFB6;--single-article--header-background:#;--button--contained--default-text:#E8E2D8;--button--contained--default-background:#;--button--contained--default-border:#;--button--outline--default-text:#E8E2D8;--button--outline--default-border:#4B4B55;--button--text--default-text:#E8E2D8;--button--contained--secondary-text:#E8E2D8;--button--contained--secondary-background:#;--button--contained--secondary-border:#;--button--outline--secondary-text:#E8E2D8;--button--outline--secondary-border:#4B4B55;--button--text--secondary-text:#E8E2D8;--button--contained--primary-text:#E8E2D8;--button--contained--primary-background:#E4002B;--button--contained--primary-border:#E4002B;--button--outline--primary-text:#E8E2D8;--button--outline--primary-border:#E4002B;--button--text--primary-text:#E8E2D8;--button--contained--text-disable:#AFAFB6;--button--contained--background-disable:#;--button--contained--spinner:#FFFFFF;--button--contained--spinner-border:#AFAFB6;--button--outline--text-disable:#AFAFB6;--button--outline--background-disable:'transparent';--button--outline--spinner:#AFAFB6;--button--outline--spinner-border:#;}/*!sc*/*{box-sizing:border-box;}/*!sc*/html,body{font-size:10px;direction:rtl;margin:0;padding:0;font-family:var(--font-primary)!important;}/*!sc*/body{-webkit-transition-duration:0.3s;transition-duration:0.3s;background-color:var(--background-1);}/*!sc*/.fa{font-feature-settings:'ss01';}/*!sc*/img{-webkit-transition:all0.5sease-in-out;transition:all0.5sease-in-out;}/*!sc*/.ReactQueryDevtools{direction:ltr;}/*!sc*/*{-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:var(--grey-3)var(--white);-moz-scrollbar-color:var(--grey-3)var(--white);-ms-scrollbar-color:var(--grey-3)var(--white);scrollbar-color:var(--grey-3)var(--white);}/*!sc*/*::-webkit-scrollbar{width:3px;height:3px;}/*!sc*/*::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:var(--radius-full);background:var(--grey-3);}/*!sc*/@media(min-width:768px){*::-webkit-scrollbar{width:12px;height:12px;}*::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:var(--radius-md);}*::-webkit-scrollbar-track{border:1pxsolidvar(--grey-6);}body[data-theme="light"]::-webkit-scrollbar-track{background-color:rgba(249,249,249,0.6);}body[data-theme="dark"]::-webkit-scrollbar-track{background-color:rgba(29,31,32,0.6);}*::-webkit-scrollbar-thumb:active,*::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:var(--grey-1);}#int-push-notification-subscriptionp.int-subs-title-txt{font-size:1.6rem;}}/*!sc*/#int-push-notification-subscription{max-width:500px;}/*!sc*/#int-push-notification-subscription*{font-family:var(--font-primary);}/*!sc*/#int-push-notification-subscription.int-subs-title-txt{font-size:1.4rem;font-weight:bold;line-height:1.78;}/*!sc*/#int-push-notification-subscriptionp.int-subs-msg-txt{font-size:1.4rem;font-weight:normal;line-height:2;}/*!sc*/#int-push-notification-subscription.int-subs-btna{font-size:1.4rem;font-weight:bold;}/*!sc*/#int-push-notification-subscription.int-subs-btn-container{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;gap:8px;}/*!sc*/#int-push-notification-subscription#int-deny-btn{border-radius:18.7px;border:solid1px#eee;}/*!sc*/#int-push-notification-subscription#int-allow-btn{border-radius:18.7px;}/*!sc*/#int-push-notification-subscriptionimg.int-subs-icon{content:url("/icons/icon-192x192.png");}/*!sc*/data-styled.g110[id="sc-global-jfozXK1"]{content:"sc-global-jfozXK1,"}/*!sc*/.kXaxCf{width:100%;aspect-ratio:10;}/*!sc*/.jTbQGz{width:100%;aspect-ratio:3.88;}/*!sc*/.kVsPYr{width:100%;aspect-ratio:1.2;}/*!sc*/data-styled.g116[id="DisplaySkeleton__DisplayRoot-sc-8ki4p4-0"]{content:"kXaxCf,jTbQGz,kVsPYr,"}/*!sc*/.fwqUED{cursor:pointer;}/*!sc*/data-styled.g117[id="AdvertisingParser___StyledClose-sc-12erevm-0"]{content:"fwqUED,"}/*!sc*/.iPovyz{width:100%;}/*!sc*/.iPovyz:has(>:empty){display:none;}/*!sc*/.gCgCBD{width:100%;}/*!sc*/.gCgCBD:has(>:empty){display:none;}/*!sc*/.hWHVKT{width:100%;padding-top:0.8rem;padding-bottom:0.8rem;}/*!sc*/.hWHVKT:has(>:empty){display:none;}/*!sc*/data-styled.g118[id="AdvertisingParser__Root-sc-12erevm-1"]{content:"iPovyz,gCgCBD,hWHVKT,"}/*!sc*/.jXJnzI{display:initial;grid-template-columns:repeat(1,1fr);grid-template-rows:repeat(1,auto);grid-column-gap:2.4rem;grid-row-gap:2.4rem;}/*!sc*/.gxUrmJ{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,1fr);grid-template-rows:repeat(1,auto);grid-column-gap:2.4rem;grid-row-gap:2.4rem;}/*!sc*/data-styled.g119[id="AdvertisingParser__Grid-sc-12erevm-2"]{content:"jXJnzI,gxUrmJ,"}/*!sc*/.hfAuFi{visibility:hidden;}/*!sc*/data-styled.g120[id="AdvertisingParser__CloseButtonWrapper-sc-12erevm-3"]{content:"hfAuFi,"}/*!sc*/.kumPSw{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}/*!sc*/data-styled.g206[id="BrowseArticleListItemDesktopActionSection__MoreOptionsButton-sc-1xo278p-0"]{content:"kumPSw,"}/*!sc*/.istMoK{background-color:var(--background-2);width:100%;}/*!sc*/data-styled.g207[id="BrowseArticleListItemDesktop__ArticleCard-zb6c6m-0"]{content:"istMoK,"}/*!sc*/.cZbEAb{position:relative;width:14rem;height:14rem;}/*!sc*/data-styled.g208[id="BrowseArticleListItemDesktop__DesktopImeWrapper-zb6c6m-1"]{content:"cZbEAb,"}/*!sc*/.hQiqPk{border-radius:var(--radius-sm);box-shadow:01px3px0rgba(25,25,35,0.15);width:100%;height:100%;object-fit:cover;}/*!sc*/data-styled.g210[id="BrowseArticleListItemDesktop__CoverIme-zb6c6m-3"]{content:"hQiqPk,"}/*!sc*/.eveITW{position:relative;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;}/*!sc*/data-styled.g211[id="BrowseArticleListItemDesktop__ContentBox-zb6c6m-4"]{content:"eveITW,"}/*!sc*/.jVljpa:hover{color:var(--text-hover);}/*!sc*/data-styled.g212[id="BrowseArticleListItemDesktop__TitleTypography-zb6c6m-5"]{content:"jVljpa,"}/*!sc*/.bzMtyO{display:block;width:100%;}/*!sc*/data-styled.g213[id="BrowseArticleListItemDesktop__WrapperLink-zb6c6m-6"]{content:"bzMtyO,"}/*!sc*/.jA-Dvxs{border-radius:16px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:900;width:-webkit-fit-content;width:-moz-fit-content;width:fit-content;height:-webkit-fit-content;height:-moz-fit-content;height:fit-content;padding:0.8rem1.6rem;border:none;background-color:var(--button--contained--default-background);color:var(--button--contained--default-text);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;padding-right:3.2rem;padding-left:1.6rem;padding-right:1.6rem;}/*!sc*/.jA-Dvxs.spinner{border-color:var(--button--contained--spinner-border)var(--button--contained--spinner-border)var(--button--contained--spinner);}/*!sc*/.jA-Dvxs:disabled{background-color:var(--button--contained--background-disable);}/*!sc*/.jA-Dvxs:disabled*{color:var(--button--contained--text-disable);fill:var(--button--contained--text-disable);}/*!sc*/.jA-Dvxs:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/.flhYZe{border-radius:0px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:normal;width:12.4rem;height:3.2rem;padding:0.4rem1.6rem;border:none;background-color:transparent;color:var(--button--text--default-text);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.flhYZe:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/.juJPam{border-radius:0px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:900;width:auto;height:auto;padding:0.4rem1.6rem;border:none;background-color:transparent;color:var(--button--text--default-text);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.juJPam:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/.iuWfSW{border-radius:0px;font-family:inherit;font-size:1.2rem;font-weight:900;width:-webkit-fit-content;width:-moz-fit-content;width:fit-content;height:-webkit-fit-content;height:-moz-fit-content;height:fit-content;padding:0.8rem1.6rem;border:none;background-color:transparent;color:var(--button--text--default-text);cursor:pointer;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.iuWfSW:hover{-webkit-filter:invert(10%);filter:invert(10%);}/*!sc*/data-styled.g228[id="anchor__AnchorBase-qgay37-0"]{content:"jA-Dvxs,flhYZe,juJPam,iuWfSW,"}/*!sc*/.kicaMn{position:relative;object-fit:cover;-webkit-transition-duration:0.5s;transition-duration:0.5s;}/*!sc*/data-styled.g230[id="ArticleImeCard__CoverIme-sc-645jh3-0"]{content:"kicaMn,"}/*!sc*/.tmhWl{position:relative;overflow:hidden;cursor:pointer;min-width:30rem;max-width:30rem;height:20rem;aspect-ratio:3/2;}/*!sc*/.tmhWl:hover.ArticleImeCard__CoverIme-sc-645jh3-0{-webkit-transform:scale(1.1);-ms-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1);}/*!sc*/@media(min-width:768px){.tmhWl{grid-column:span2;height:auto;min-width:100%;}}/*!sc*/.fKqPBp{position:relative;overflow:hidden;cursor:pointer;min-width:30rem;max-width:30rem;height:20rem;aspect-ratio:3/2;}/*!sc*/.fKqPBp:hover.ArticleImeCard__CoverIme-sc-645jh3-0{-webkit-transform:scale(1.1);-ms-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1);}/*!sc*/@media(min-width:768px){.fKqPBp{height:auto;min-width:auto;max-width:unset;}}/*!sc*/data-styled.g231[id="ArticleImeCard__Article-sc-645jh3-1"]{content:"tmhWl,fKqPBp,"}/*!sc*/.griHtu{position:absolute;top:0;right:0;width:100%;height:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;z-index:5;padding:1.6rem;background-color:rgba(25,25,35,0.5);}/*!sc*/.griHtu.title{margin:auto;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.griHtu{padding:3.2rem;}}/*!sc*/.griFSM{position:absolute;top:0;right:0;width:100%;height:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;z-index:5;padding:1.6rem;background-color:rgba(25,25,35,0.5);}/*!sc*/.griFSM.title{margin:auto;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.griFSM{padding:1.6rem;}}/*!sc*/data-styled.g232[id="ArticleImeCard__Detail-sc-645jh3-2"]{content:"griHtu,griFSM,"}/*!sc*/.gPthqT{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g233[id="ArticleImeCard__AuthorDetailWrapper-sc-645jh3-3"]{content:"gPthqT,"}/*!sc*/.iBpwUu{position:relative;width:100%;display:grid;grid-template-columns:1.5fr1fr1fr;}/*!sc*/data-styled.g235[id="ArticleListShowCase3Module__DesktopTemplate-sc-3s6f2c-1"]{content:"iBpwUu,"}/*!sc*/.hBVsLF{object-fit:cover;-webkit-transition-duration:0.5s;transition-duration:0.5s;}/*!sc*/data-styled.g236[id="ArticleListShowCase3Module__CoverIme-sc-3s6f2c-2"]{content:"hBVsLF,"}/*!sc*/.hjKzDK{position:relative;width:100%;overflow:hidden;cursor:pointer;}/*!sc*/.hjKzDK:first-child{aspect-ratio:3/2;}/*!sc*/.hjKzDK:hover.ArticleListShowCase3Module__CoverIme-sc-3s6f2c-2{-webkit-transform:scale(1.1);-ms-transform:scale(1.1);transform:scale(1.1);}/*!sc*/@media(max-width:768px){.hjKzDK{height:24rem;}}/*!sc*/data-styled.g237[id="ArticleListShowCase3Module__ArticleWrapper-sc-3s6f2c-3"]{content:"hjKzDK,"}/*!sc*/.lmjQiN{position:absolute;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;height:100%;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;top:0;left:0;padding:3.2rem4.8rem;background-color:rgba(25,25,35,0.5);}/*!sc*/@media(max-width:768px){.lmjQiN{padding:4.8rem1.6rem;}}/*!sc*/data-styled.g238[id="ArticleListShowCase3Module__DetailWrapper-sc-3s6f2c-4"]{content:"lmjQiN,"}/*!sc*/.flmkrq{margin-bottom:0.8rem;border-radius:var(--radius-sm);background-color:var(--card);position:relative;box-shadow:01px3px0var(--elevation);}/*!sc*/data-styled.g246[id="ArticleCard__ArticleContainer-sc-8cj56m-0"]{content:"flmkrq,"}/*!sc*/.lloZRE{width:100%;position:relative;height:208px;}/*!sc*/data-styled.g247[id="ArticleCard__ImeWrapper-sc-8cj56m-1"]{content:"lloZRE,"}/*!sc*/.chcBNV{object-fit:cover;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px;}/*!sc*/data-styled.g248[id="ArticleCard__CoverIme-sc-8cj56m-2"]{content:"chcBNV,"}/*!sc*/.dqLWMB{width:100%;min-height:13.22rem;padding:2.4rem2.4rem1.6rem2.4rem;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;gap:1.6rem;}/*!sc*/data-styled.g249[id="ArticleCard__DetailWrapper-sc-8cj56m-3"]{content:"dqLWMB,"}/*!sc*/.hAyZRm{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;}/*!sc*/data-styled.g250[id="ArticleCard__EllipsisText-sc-8cj56m-4"]{content:"hAyZRm,"}/*!sc*/.cyCkaH{position:relative;}/*!sc*/.cyCkaH::before{content:'';position:absolute;width:4px;height:100%;top:0;right:-1.6rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g253[id="ModuleTitle__ModuleTitleBase-sc-1d365im-0"]{content:"cyCkaH,"}/*!sc*/.kJgUNK{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;gap:1.6rem;overflow-x:auto;width:100%;padding:01.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.kJgUNK{display:grid;grid-template-columns:repeat(2,1fr);overflow-x:initial;padding:0;}}/*!sc*/data-styled.g254[id="ArticleSidebarVitrineModule__ArticleWrapper-sc-1kou6cw-0"]{content:"kJgUNK,"}/*!sc*/.jJhZQo{position:relative;z-index:1;margin:1.2rem0;}/*!sc*/data-styled.g258[id="RotatedCard__Root-ubono8-0"]{content:"jJhZQo,"}/*!sc*/.gHkjYS{width:-webkit-fit-content;width:-moz-fit-content;width:fit-content;position:relative;box-shadow:01px3px0var(--elevation);border-radius:var(--radius-sm);background-color:var(--background-2);}/*!sc*/.gHkjYS::before{content:'';position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;-webkit-transform:rotate(-2deg);-ms-transform:rotate(-2deg);transform:rotate(-2deg);border-radius:var(--radius-sm);box-shadow:01px3px0var(--elevation);z-index:-1;background-color:var(--background-2);}/*!sc*/.gHkjYS::after{content:'';position:absolute;width:100%;height:100%;top:0;-webkit-transform:rotate(2deg);-ms-transform:rotate(2deg);transform:rotate(2deg);border-radius:var(--radius-sm);box-shadow:01px3px0var(--elevation);z-index:-1;background-color:var(--background-2);}/*!sc*/data-styled.g259[id="RotatedCard__Card-ubono8-1"]{content:"gHkjYS,"}/*!sc*/.bkJmhO{position:absolute;top:1.6rem;right:1.6rem;background-color:var(--black-1);padding:0.4rem0.8rem;border-radius:var(--radius-full);z-index:1;}/*!sc*/.bkJmhO>svg{-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg);}/*!sc*/data-styled.g260[id="RotatedCollectionCard__ArticleCount-sc-1o6kwee-0"]{content:"bkJmhO,"}/*!sc*/.fGHmuw{position:relative;width:29.6rem;}/*!sc*/data-styled.g261[id="RotatedCollectionCard__Collection-sc-1o6kwee-1"]{content:"fGHmuw,"}/*!sc*/.UWRZL{position:relative;width:100%;height:20.8rem;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px;}/*!sc*/data-styled.g262[id="RotatedCollectionCard__ImeWrapper-sc-1o6kwee-2"]{content:"UWRZL,"}/*!sc*/.kqsRCT{width:100%;height:20.8rem;object-fit:cover;border-top-left-radius:3px;border-top-right-radius:3px;}/*!sc*/data-styled.g263[id="RotatedCollectionCard__CoverIme-sc-1o6kwee-3"]{content:"kqsRCT,"}/*!sc*/.fkoyrH{padding:1.6rem;}/*!sc*/.fkoyrH>.flex__Flex-le1v16-0{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g264[id="RotatedCollectionCard__Details-sc-1o6kwee-4"]{content:"fkoyrH,"}/*!sc*/.gniPVc{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:1;-webkit-box-orient:vertical;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;}/*!sc*/.gniPVa{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:3;-webkit-box-orient:vertical;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;}/*!sc*/data-styled.g265[id="RotatedCollectionCard__EllipsisText-sc-1o6kwee-5"]{content:"gniPVc,gniPVa,"}/*!sc*/.dkphRL{min-height:7.2rem;}/*!sc*/data-styled.g266[id="RotatedCollectionCard___StyledEllipsisText-sc-1o6kwee-6"]{content:"dkphRL,"}/*!sc*/.MPJJF{width:200px;border-radius:var(--radius-sm);background-color:var(--card);position:relative;}/*!sc*/data-styled.g279[id="ProductCard__Root-sc-1v9fj2c-0"]{content:"MPJJF,"}/*!sc*/.ZtDtR{margin-top:0.8rem;padding:01.6rem;text-align:center;height:8.4rem;}/*!sc*/data-styled.g281[id="ProductCard__Detail-sc-1v9fj2c-2"]{content:"ZtDtR,"}/*!sc*/.kogsAK{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;height:4.8rem;}/*!sc*/data-styled.g282[id="ProductCard__EllipsisText-sc-1v9fj2c-3"]{content:"kogsAK,"}/*!sc*/.hWlwlS{position:absolute;right:0.8rem;top:1.2rem;z-index:2;}/*!sc*/data-styled.g283[id="ProductCard__ScoreBox-sc-1v9fj2c-4"]{content:"hWlwlS,"}/*!sc*/.hWiqGB{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g299[id="SocialMediaBanners___StyledLink-pcput-0"]{content:"hWiqGB,"}/*!sc*/.hVPUA-D{position:relative;overflow:hidden;width:100%;height:11.2rem;border-radius:var(--radius-sm);padding:3.2rem1.6rem3.2rem2.8rem;background-ime:linear-gradient(110deg,#f,#ff0000);box-shadow:01px3px0var(--elevation);}/*!sc*/.kiebtp{position:relative;overflow:hidden;width:100%;height:11.2rem;border-radius:var(--radius-sm);padding:3.2rem1.6rem3.2rem2.8rem;background-ime:linear-gradient(110deg,#3d85b7,#3d85b7);box-shadow:01px3px0var(--elevation);}/*!sc*/.fYMikz{position:relative;overflow:hidden;width:100%;height:11.2rem;border-radius:var(--radius-sm);padding:3.2rem1.6rem3.2rem2.8rem;background-ime:linear-gradient(116deg,#3d85b7,#e4002b59%,#ff9900122%);box-shadow:01px3px0var(--elevation);}/*!sc*/data-styled.g300[id="SocialMediaBanners__Root-pcput-1"]{content:"hVPUA-D,kiebtp,fYMikz,"}/*!sc*/.bXMhMD{width:0.5px;height:100%;margin-right:1.6rem;background-color:var(--border-primary);}/*!sc*/data-styled.g301[id="SocialMediaBanners__Divider-pcput-2"]{content:"bXMhMD,"}/*!sc*/.gkWTeA{margin-right:auto;color:var(--white);border-color:var(--white);}/*!sc*/data-styled.g302[id="SocialMediaBanners__SeeVideoBtn-pcput-3"]{content:"gkWTeA,"}/*!sc*/.hqiXJb{position:absolute;top:2.1rem;left:-2rem;width:7rem;height:7rem;}/*!sc*/data-styled.g303[id="SocialMediaBanners__ZoomitFade-pcput-4"]{content:"hqiXJb,"}/*!sc*/.hhbKxh{position:relative;}/*!sc*/data-styled.g304[id="SwiperBase__Root-sc-1qhssdr-0"]{content:"hhbKxh,"}/*!sc*/.dGFIyX{position:initial;}/*!sc*/.dGFIyX.swiper-slide{width:-webkit-fit-content;width:-moz-fit-content;width:fit-content;}/*!sc*/data-styled.g305[id="SwiperBase__SwipeStyle-sc-1qhssdr-1"]{content:"dGFIyX,"}/*!sc*/.rCufP{-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;width:4.8rem;height:100%;border-left:1pxvar(--border-primary)solid;top:2.2rem;right:-4.8rem!important;}/*!sc*/.rCufPsvg{width:auto;height:auto;}/*!sc*/.rCufP:hoversvg{fill:#3a3838;}/*!sc*/.rCufP::after{display:none;}/*!sc*/data-styled.g306[id="SwiperBase__ArrowPrevWrapper-sc-1qhssdr-2"]{content:"rCufP,"}/*!sc*/.bcRkeQ{-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;width:4.8rem;height:100%;border-right:1pxvar(--border-primary)solid;top:2.2rem;left:-4.8rem!important;}/*!sc*/.bcRkeQsvg{width:auto;height:auto;}/*!sc*/.bcRkeQ:hoversvg{fill:#3a3838;}/*!sc*/.bcRkeQ::after{display:none;}/*!sc*/data-styled.g307[id="SwiperBase__ArrowNextWrapper-sc-1qhssdr-3"]{content:"bcRkeQ,"}/*!sc*/.gFOwKa{position:relative;}/*!sc*/.gFOwKa.swiper-button-disabled{opacity:0;}/*!sc*/data-styled.g308[id="ChipSwiper__Root-sc-1f7nzac-0"]{content:"gFOwKa,"}/*!sc*/.fezafx{padding-left:1.6rem;padding-right:1.6rem;}/*!sc*/data-styled.g309[id="ChipSwiper__Slide-sc-1f7nzac-1"]{content:"fezafx,"}/*!sc*/.jApGXY{background-color:var(--background-2);}/*!sc*/@media(max-width:768px){.jApGXY{padding:2.4rem0;}}/*!sc*/@media(min-width:768px)and(max-width:1200px){.jApGXY{padding:4.8rem;}.jApGXY.title-t::before{display:none;}}/*!sc*/data-styled.g312[id="ArticleListWithDetailsModule__Root-sc-1pixynp-0"]{content:"jApGXY,"}/*!sc*/.fivJKX{width:100%;height:1px;background-color:var(--border-primary);}/*!sc*/data-styled.g313[id="ArticleListWithDetailsModule__Divider-sc-1pixynp-1"]{content:"fivJKX,"}/*!sc*/.fOMdiD{padding-right:0;padding-left:0;margin-top:1.6rem;-webkit-box-pack:start;-webkit-juزومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیstify-content:flex-start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;font-weight:bold;}/*!sc*/data-styled.g314[id="ArticleListWithDetailsModule__SeeMore-sc-1pixynp-2"]{content:"fOMdiD,"}/*!sc*/.bZeMzg{position:relative;margin-right:1.6rem;}/*!sc*/.bZeMzg::before{content:'';position:absolute;width:4px;height:2.4rem;top:calc(50%-1.2rem);right:-1.6rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g315[id="ArticleListWithDetailsModule__Title-sc-1pixynp-3"]{content:"bZeMzg,"}/*!sc*/.iHiPfC{margin-top:1.6rem;}/*!sc*/@media(max-width:1200px){.iHiPfC{padding:00.8rem;}}/*!sc*/data-styled.g316[id="ArticleListWithDetailsModule__ArticlesFlexContainer-sc-1pixynp-4"]{content:"iHiPfC,"}/*!sc*/@media(max-width:1200px){.XxCtQ{padding:00.8rem;}}/*!sc*/data-styled.g317[id="ArticleListWithDetailsModule__SeeMoreContainer-sc-1pixynp-5"]{content:"XxCtQ,"}/*!sc*/.hFmEjY{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g318[id="ArticleList2ColumnsModule__Root-sc-9y9srx-0"]{content:"hFmEjY,"}/*!sc*/.dxpawi{width:100%;padding-right:1.6rem;min-height:3.2rem;}/*!sc*/@media(max-width:768px){.dxpawi{padding-left:1.6rem;}}/*!sc*/data-styled.g319[id="ArticleList2ColumnsModule__TopN-sc-9y9srx-1"]{content:"dxpawi,"}/*!sc*/.kyPPSC{position:relative;}/*!sc*/.kyPPSC::before{content:'';position:absolute;width:4px;height:100%;top:0;right:-1.6rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g320[id="ArticleList2ColumnsModule__Title-sc-9y9srx-2"]{content:"kyPPSC,"}/*!sc*/.fenNnq{padding-left:0;font-weight:bold;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;}/*!sc*/data-styled.g321[id="ArticleList2ColumnsModule__SeeMore-sc-9y9srx-3"]{content:"fenNnq,"}/*!sc*/.bqEpmb{width:100%;margin-top:3.2rem;position:relative;}/*!sc*/data-styled.g322[id="ArticleList2ColumnsModule__DesktopArticleWrapper-sc-9y9srx-4"]{content:"bqEpmb,"}/*!sc*/.fcaKeL{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g324[id="ArticleListImeSliderModule__Root-sc-12s9inh-0"]{content:"fcaKeL,"}/*!sc*/.jPZasl{width:100%;padding-right:1.6rem;min-height:3.2rem;}/*!sc*/@media(max-width:768px){.jPZasl{padding-left:1.6rem;}}/*!sc*/data-styled.g325[id="ArticleListImeSliderModule__TopN-sc-12s9inh-1"]{content:"jPZasl,"}/*!sc*/.ipkiPB{position:relative;}/*!sc*/.ipkiPB::before{content:'';position:absolute;width:4px;height:100%;top:0;right:-1.6rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g326[id="ArticleListImeSliderModule__Title-sc-12s9inh-2"]{content:"ipkiPB,"}/*!sc*/.kRxcsV{padding-left:0;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;font-weight:bold;}/*!sc*/data-styled.g327[id="ArticleListImeSliderModule__SeeMore-sc-12s9inh-3"]{content:"kRxcsV,"}/*!sc*/.fAaeSI{width:100%;margin-top:3.2rem;position:relative;}/*!sc*/data-styled.g328[id="ArticleListImeSliderModule__DesktopArticleWrapper-sc-12s9inh-4"]{content:"fAaeSI,"}/*!sc*/.hcsqFF{width:100%;margin-top:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.hcsqFF{margin-top:3.2rem;}}/*!sc*/data-styled.g329[id="ArticleListImeSliderModule__ChipsWrapper-sc-12s9inh-5"]{content:"hcsqFF,"}/*!sc*/.jpIMCE{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g330[id="ArticleListSliderModule__Root-sc-1iic5dy-0"]{content:"jpIMCE,"}/*!sc*/.rfgXu{width:100%;padding-right:1.6rem;min-height:3.2rem;}/*!sc*/@media(max-width:768px){.rfgXu{padding-left:1.6rem;}}/*!sc*/data-styled.g331[id="ArticleListSliderModule__TopN-sc-1iic5dy-1"]{content:"rfgXu,"}/*!sc*/.cQLmqu{position:relative;}/*!sc*/.cQLmqu::before{content:'';position:absolute;width:4px;height:100%;top:0;right:-1.6rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g332[id="ArticleListSliderModule__Title-sc-1iic5dy-2"]{content:"cQLmqu,"}/*!sc*/.kvvCry{padding-left:0;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;font-weight:bold;}/*!sc*/data-styled.g333[id="ArticleListSliderModule__SeeMore-sc-1iic5dy-3"]{content:"kvvCry,"}/*!sc*/.cnbTQr{width:100%;margin-top:3.2rem;position:relative;}/*!sc*/data-styled.g334[id="ArticleListSliderModule__DesktopArticleWrapper-sc-1iic5dy-4"]{content:"cnbTQr,"}/*!sc*/.icgwiq{width:100%;margin-top:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.icgwiq{margin-top:3.2rem;}}/*!sc*/data-styled.g335[id="ArticleListSliderModule__ChipsWrapper-sc-1iic5dy-5"]{content:"icgwiq,"}/*!sc*/.hWXBJS{width:100%;}/*!sc*/data-styled.g336[id="CollectionSliderModule__Root-sc-163zddr-0"]{content:"hWXBJS,"}/*!sc*/.bNIRGU{width:100%;padding-right:1.2rem;}/*!sc*/data-styled.g337[id="CollectionSliderModule__TopN-sc-163zddr-1"]{content:"bNIRGU,"}/*!sc*/.bWaZOF{padding:0;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;font-weight:bold;}/*!sc*/@media(max-width:768px){.bWaZOF{padding-left:1.6rem;}}/*!sc*/data-styled.g338[id="CollectionSliderModule__SeeMore-sc-163zddr-2"]{content:"bWaZOF,"}/*!sc*/.dCIHJu{position:relative;}/*!sc*/.dCIHJu::before{content:'';position:absolute;width:4px;height:100%;top:0;right:-1.2rem;background-color:red;}/*!sc*/data-styled.g339[id="CollectionSliderModule__Title-sc-163zddr-3"]{content:"dCIHJu,"}/*!sc*/.lbpeLj{position:relative;width:100%;margin-top:2.4rem;}/*!sc*/data-styled.g340[id="CollectionSliderModule__DesktopCollectionsContainer-sc-163zddr-4"]{content:"lbpeLj,"}/*!sc*/.dJyMud{position:relative;}/*!sc*/.dJyMud::after{content:'';position:absolute;top:0.8rem;right:0;-webkit-transform:translateY(-50%);-ms-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);width:0.4rem;height:2.4rem;background-color:var(--primary-1);}/*!sc*/data-styled.g348[id="ProductListSliderModule__Title-csg6w0-0"]{content:"dJyMud,"}/*!sc*/@media(min-width:1416px){.cKawDO{padding:3.2rem0;}}/*!sc*/data-styled.g351[id="DesktopProductCarousel__Root-sc-1eajd77-0"]{content:"cKawDO,"}/*!sc*/.kTJRkh.swiper-slide{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}/*!sc*/data-styled.g352[id="DesktopProductCarousel__StyledSwiperBase-sc-1eajd77-1"]{content:"kTJRkh,"}/*!sc*/.kxUDqw{height:100%;}/*!sc*/data-styled.g353[id="DesktopProductCarousel__TextWrapper-sc-1eajd77-2"]{content:"kxUDqw,"}/*!sc*/.fBrdmf{margin-right:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.fBrdmf{margin-right:0;}}/*!sc*/data-styled.g354[id="DesktopProductCarousel__Description-sc-1eajd77-3"]{content:"fBrdmf,"}/*!sc*/.kofvCM{width:8.8rem;}/*!sc*/.kofvCM>svg{fill:var(--grey-1);}/*!sc*/data-styled.g355[id="DesktopProductCarousel__IconWrapper-sc-1eajd77-4"]{content:"kofvCM,"}/*!sc*/.fooS{width:11.2rem;}/*!sc*/data-styled.g356[id="DesktopProductCarousel__SlideItem-sc-1eajd77-5"]{content:"fooS,"}/*!sc*/.cPrXva{margin-bottom:4.8px;}/*!sc*/data-styled.g362[id="pes___StyledProductInZoomit-ghzl0u-0"]{content:"cPrXva,"}/*!sc*/.gxtenr{margin-top:1.6rem;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.gxtenr{margin-top:2.4rem;}}/*!sc*/@media(min-width:1200px){.gxtenr{margin-top:5.6rem;background-ime:linear-gradient(90deg,var(--background-2)50%,#ffffff0050%);}}/*!sc*/data-styled.g363[id="pes__Wrapper-ghzl0u-1"]{content:"gxtenr,"}/*!sc*/.gTTCwd{padding-left:0;margin-top:3.2rem;}/*!sc*/@media(min-width:1200px){.gTTCwd{padding-left:4.4rem;margin-top:0;}}/*!sc*/data-styled.g364[id="pes__RightCol-ghzl0u-2"]{content:"gTTCwd,"}/*!sc*/.cszIAz{padding-right:0;}/*!sc*/@media(min-width:1200px){.cszIAz{padding-right:4.4rem;}}/*!sc*/data-styled.g365[id="pes__LeftCol-ghzl0u-3"]{content:"cszIAz,"}/*!sc*/.gRVxfC{width:auto;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.gRVxfC{padding:4.8rem0;}}/*!sc*/data-styled.g366[id="pes__LeftModuleBox-ghzl0u-4"]{content:"gRVxfC,"}/*!sc*/.cJosRW{display:none;}/*!sc*/data-styled.g367[id="pes__InvisibleHeading-ghzl0u-5"]{content:"cJosRW,"}/*!sc*/functiongetUserPreference(){constpersist=window.localStore.getItem('theme')if(persist){ if(persist==='system'){ returnwindow.matchMedia('(prefers-color-scheme:dark)').matches?'dark':'light' }returnwindow.localStore.getItem('theme')}returnwindow.matchMedia('(prefers-color-scheme:dark)').matches?'dark':'light'}document.body.dataset.theme=getUserPreference();زومیت؛اخبارفناوری،آموزش،راهنمایخریدوبررسی .z-text{ fill:var(--z-text); } .z-logo{ fill:var(--z-logo); } زومیتمنمحصولاتفناوریراهنمایخریدبررسیویدئوزومیتجستجونگاهنزدیکزومیتبهگلکسیزدفولد۶وگلکسیزدفلیپ۶نگاهنزدیکزومیتبهگلکسیبادز۳وگلکسیواچاولتراگلکسیرینگرونماییشد؛حلقهبسیارهوشمندسامسونگباقیمتتقریباًمنطقیباچشمبازخریدکنیدزومیتشمارابرایانتخاببهتروخریدارزان‌ترراهنماییمی‌کندورودبهبخشمحصولاتگوشیتبلتلپ‌تاپتلویزیونساعتهوشمندهدفونهاردکنسولبازیکارتگرافیکپردازندهمانیتورSSDدوربین‌پاوربانکشارژراسپیکرتبلیغاتپیشنهادسردبیرمطلبویدیوگلکسیزدفلیپ۶رونماییشد؛همانفرمولموفقباقدرتوشارژدهیبیشتر212روزپیشگلکسیبادز۳وبادز۳پروبانویزکنسلینگپیشرفتهوطراحیبسیارآشنارونماییشدند482روزپیشگلکسیواچ۷سامسونگمعرفیشد؛تغییراتنامحسوسباتمرکزبرسنسورهایپیشرفتهسلامتی262روزپیشنابسامانی‌هایفضایمجازیدرایران؛مشکلاتاستفادهازاینترنتباکیفیتوسرعتپایینوضعفامنیتی763روزپیشگزارشسال۱۴۰۲اسنپ؛تعدادکاربرانبا۱۶درصدرشدبه۷۲میلیونکاربررسید33روزپیشبتایسومiOS18باوالپیپرهایپویاوآیکون‌هایتیرهبهترمنتشرشد[تمامقابلیت‌هایجدید]83روزپیشازامروزدسترسیکاربرانایران،روسیه،چینوچندکشوردیگربهAPIهایOpenAIمسدودمی‌شود963روزپیشپنجمکانممنوعهکهنمی‌توانیدازآن‌هابازدیدکنید693روزپیشکارخانههوشمندشیائومی،۲۴ساعتهوبدونانسانفعالاستوهرثانیهیکگوشیمی‌سازد[تماشاکنید]1393روزپیشگروههکریIRLeaksمدعیهک«اتاقک»شد[بیانیهاتافک:درحالشناساییورفعمنبعآلودگیهستیم]333روزپیش۷مشکلگوشی‌هایتاشدنیکههنوزبرطرفنشده‌اند123روزپیشتبلیغاتپربازدیدترینمطالبهمهچیزدربارهبازیهمسترکامبت[باکدمورسودیلیکمبوامروز۲۲تیر]مطالعهx27;128ساعتپیشبهترینگوشی‌هایمناسببرایبازی[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;36روزپیشبهترینلپتاپ‌هایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;34روزپیشتبلیغاتراهنمایخریدمشاهدههمهبهترینلپتاپ‌هایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;34روزپیشگلکسیA25دربرابرردمینوت۱۳؛نبرداقتصادی‌هامطالعهx27;15روزپیشبهترینگوشی‌هایشیائومیازنظردوربین[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;15روزپیشبهترینگوشی‌هایمناسببرایبازی[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;36روزپیشتبلیغاتبررسی‌هابررسیکارتگرافیکایسوسTUFRTX4070TiSuperOC؛گام‌هایبزرگبرایفرارازشکستمطالعهx27;1913روزپیشبررسیردمینوت۱۳پروپلاس:پسوندهاینه‌چندانمعنادارمطالعهx27;2218روزپیشبررسیهدفون‌هایکاملابی‌سیمTCHBoomTrapوTCHBlackBladeمطالعهx27;818روزپیشجدیدترینآموزش‌هابهترینابزارهاوبرنامه‌هایکنترلوالدینبرکودکباگوشیاندرویدوآیفونمطالعهx27;124روزپیشچطوراکانتChatGPTبسازیموبههوشمصنوعیGPT-4oدسترسیپیداکنیم؟مطالعهx27;1012روزپیشچطوربه‌روزرسانی24H2ویندوز۱۱راهمینحالادانلودونصبکنیم؟مطالعهx27;511روزپیشچطوریکفایلاکسلشلوغوبی‌نظمرادرکم‌ترینزمانمنظمومرتبکنیم؟مطالعهx27;117روزپیشتبلیغاتیوتیوبزومیتبهدنبالکنندهمابپیوندیدمشاهدهویدئو‌هاتوییترزومیتبهدنبالکنندهمابپیوندیداینستاگرامزومیتبهدنبالکنندهمابپیوندیدآخرینمطالبجدیدترینمطالبداغ🔥ایرانعلمی🚀آموزش🎓چرااینشتیندربارهسیاه‌چاله‌هااشتباهمی‌کرد؟اینشتینودانشمندانهم‌عصراومثلآرتورادینگتوننمی‌توانستندمفهومسیاه‌چاله‌رابپذیرند؛امادلیلمقاومتآن‌هاباوجودتمامشواهدموجودچهبود؟0یکساعتپیشپردازنده‌هایدوهسته‌ایهنوزنمرده‌اند؛اینتلرویجانشینسلرونکارمی‌کنداینتلبه‌زودیتراشه‌یدوهسته‌ایجدیدیبرایجایگزینیپردازنده‌هایسلرونوپنتیوممعرفیخواهدکرد.6یکساعتپیش۱۰تغییرمهمدرکنترل‌سنترiOS18اپلتغییراتبسیارجذابیدرکنترل‌سنترiOS18اعمالکردهاستوعلاوه‌برقابلیت‌هایجدید،امکاناتشخصی‌سازیبیشتریدراختیارکاربرقرارمی‌دهد.12ساعتپیشOpenAIبرایاندازه‌گیریهوشمندیوقدرتهوشمصنوعیخودازاینروشاستفادهمی‌کندشرکتOpenAI،مقیاسیبرایسنجشدقیقهوشمندیوقدرتمدل‌هایهوشمصنوعیمعرفیکرد.23ساعتپیشاروپا:سازوکارفروشتیکآبیدرشبکهاجتماعیایکسغیرقانونیاستاتحادیه‌یاروپا،شبکه‌یاجتماعیایکسرابه‌دلیلفریبنده‌بودنتیکآبی،بهنقضقانونخدماتدیجیتالمتهمکرد.43ساعتپیشتبلیغاتشایعهعجیب:مایکروسافتتبلیغایکس‌باکسرادرخاورمیانهمتوقفمی‌کندگزارشیعجیبادعامی‌کندکهاحتمالاًتبلیغاتایکس‌باکسدرخاورمیانه،آفریقاواروپامتوقفخواهدشد.53ساعتپیشکارمندسابقOpenAI،ایناستارتاپرابه«تایتانیکهوشمصنوعی»تشبیهکردیکیازکارمندانسابقOpenAIایناستارتاپرابهکشتیتایتانیکتشبیهکرد.04ساعتپیشاستارتاپآمریکاییازکربندی‌اکسیدکرهمی‌سازداستارت‌آپآمریکاییسیورمی‌گویدساختچربیخوراکیمصنوعیبدوننیازبهدام‌هاومحصولاتکشاورزی،انتشارکربنراکاهشوجنگل‌هایبارانیرانجاتمی‌دهد.54ساعتپیشآرم«DLSSدنیایگوشی‌هایهوشمند»رامعرفیکرد؛اجرایبازی‌هابانرخفریمبالاترومصرفکمترفناوریجذابآرمASR،امکاناجرایبازی‌هایموبایلیرابانرخفریمبالاترومصرفانرژیکمترفراهممی‌کند.154ساعتپیششباهتعجیبگلکسیواچاولترابهساعتگران‌قیمتهرمسخبرسازشدساعتهوشمندگلکسیواچاولتراشباهتزیادیبهیکیازساعت‌هایگرانقیمتدارد.84ساعتپیشتبلیغاتابرخودروردبولRB17رونماییشد؛سبک‌بالوپرقدرتباموتور۱٬۲۰۰اسب‌بخاریهیولای۱۲۰۰اسب‌بخاریRB17ردبولباظاهریجذابوقوایفنیبسیارقدرتمندرونماییشد.85ساعتپیشام‌جیکانسپتاسپرتوبرقیCyberGTSرامعرفیکرد؛۵۳۶اسب‌بخارقدرتوباتری۷۷کیلووات‌ساعتیام‌جیازکانسپتخودرواسپرتوبرقیCyberGTSرونماییکردکهطراحیجذابوقدرتزیادیرابه‌نمایشمی‌گذارد.25ساعتپیشپروژهجدیددبی:ساختستونسبز۶۴کیلومتریدرمرکزشهرپروژهستونسبز۶۴کیلومتری،اطرافبزرگراهیدرمرکزدبیرابابیشازیکمیلیوندرختومراکزتفریحیوورزشیبهبهشتیسرسبزتبدیلخواهدکرد.65ساعتپیشهوشمصنوعیمایکروسافتکوپایلتحالادست‌خطبدراهمتشخیصمی‌دهددستیارهوشمصنوعیکوپایلتدراپلیکیشنOneNoteمی‌توانددست‌خطبدراتشخیصدهد.15ساعتپیشهواویبرایرقابتباگوشی‌هایتاشدنیمحبوبفلیپ،روی۵طراحیمختلفکارمی‌کندهواویدرحالبررسیطرح‌هایجدیدبرایگوشی‌هایتاشدنیآینده‌یخوداست.06ساعتپیشتبلیغاتگرافیکیکپارچهCoreUltra7جدیداینتلدربنچمارک‌هاهم‌پایGTX1650لپ‌تاپظاهرشدامتیازبنچمارکگرافیکداخلیپردازنده‌یلپ‌تاپیاینتل،آنرادرسطحگرافیکانویدیاقرارمی‌دهد.86ساعتپیشهنوزمعلومنیستفضاپیمایبوئینگچهزمانیفضانوردانناسارابهزمینبازمی‌گرداندسونیویلیامزوبوچویلمورماهگذشتهبافضاپیمایاستارلاینربوئینگبهایستگاهفضاییسفرکردند؛اماهنوزتاریخدقیقبازگشتآن‌هابهخانهمشخصنیست.16ساعتپیشرندرهایمنتسببهشیائومیبند۹،نسلبعدیدستبندمحبوبشیائومیفاششدرندر‌هایمنتشر‌شده،طراحیشیائومیبند۹،نسلبعدیدستبندمحبوبشیائومیرابه‌نمایشمی‌گذارند.77ساعتپیشتأییددومرحله‌ایبرایافزایشامنیتحساب‌هایکاربریبهاسپاتیفایاضافهشداسپاتیفایبااستفادهازسیستماحرازهویتدومرحله‌ایبه‌دنبالافزایشامنیتکاربرانخوداست.07ساعتپیشآنرمجیکV3باتراشهپرقدرت،بدنهسبکوشارژبی‌سیم۵۵واترونماییشدگوشیتاشدنیآنرمجیکV3باضخامتووزنکمترازگلکسیزدفولد۶وطراحیچشم‌نوازرونماییشد.97ساعتپیشمشاهدهمطالببیشترفهرست‌هایمطالعاتیمشاهدهتمامیلیست‌هایمطالعاتی30مطلبپرسهدرسیلیکونولیدرسیلیکونولیچهمی‌گذرد؟ازتصاحبچندصدمیلیارددلاریشرکت‌هاتاخیزشهوشمصنوعی؛دراینمجموعه‌یمطالعاتیدربینسطوراخبارفناوریکنکاشمی‌کنیم.20مطلبترفندهاوآموزشهایاندرویددراینمجموعه‌یمطالعاتی،جذاب‌ترینترفندهاوآموزش‌هابرایاستفادهازنهایتپتانسیلگوشیاندرویدی‌تانرابیاموزید.14مطلبشیرجهدرسختافزاردنیایشگفت‌انگیزسخت‌افزارزیرمیکروسکوپزومیت18مطلبماشینزمانبرایتجربه‌ینوستالژیفناوری‌محور،اینمقالاتراازدستندهید.14مطلبآشناییبامنظومهشمسیبامنظومهشمسی،محلهکیهانیمادرفضایبیکرانوهرآنچهدرونآناست،ازخورشیدوزمینتاسیاره‌ها،قمرهاوسیارک‌هابیشترآشناشوید.41مطلبمهندسیبی‌نهایتمقالاتجذاب‌تریندستاورد‌هایبشر35مطلببیوگرافیبااستاداننوآوریوشکل‌دهندگاندنیایعلموتکنولوژیآشناشوید؛نوابغ،مخترعانورویاپردازانیکهبااید‌ه‌هایخودآجرهایدنیاییراکهمی‌شناسیم،رویهمچیدند.29مطلبرازهایکوچکجهانازانسانتاحیوانات؛ازسیارهزمینتادیگرسیاره‌هاوستارگان،جهانیکهدرآنزندگیمی‌کنیم،مملوازرازهایکوچکوبزرگاست.18مطلبچهمی‌شداگر؟جهانیکهمی‌شناسیموهرآنچهدرونآناست،مسیرمعینیرادرتاریختکاملخودپیمودهوازقوانینتخطی‌ناپذیرپیرویکردهاست.اماچهمی‌شداگرقوانینمتفاوتبودندورخدادهایسرنوشت‌سازبهگونه‌ایدیگررقممی‌خوردند؟مقایسهقیمتومشخصات🛒داغ‌ترینمحصولات🔥پربحث‌ترین‌هالپ‌تاپگوشیهدفونکنسولبازیلوازمخانگیتلویزیونتبلتلوازمجانبیگوشیسخت‌افزارحافظه‌ذخیره‌سازی4.3گلکسیزدفولد6سامسونگاز111,999,000تومان5گلکسیزدفلیپ6سامسونگاز67,999,000تومان3.7سامسونگگلکسیرینگ4.3سامسونگگلکسیواچاولترا4.2گلکسیA55سامسونگاز19,437,000تومان4.2گلکسیA35سامسونگاز16,900,000تومان4.2پوکوX6پروشیائومیاز15,699,000تومان3.6پوکوX6شیائومیاز13,900,000تومان4.6پوکوF6شیائومی4.7پوکوF6پروشیائومی4.6ایکسباکسسریاسمایکروسافتاز17,100,000تومان4.2آیپدپرو13اپلنسخه2024از77,890,000تومان4.2آیفون13اپلاز46,500,000تومان4.4ردمینوت13پروشیائومیاز19,000,000تومان4.4گلکسیA15سامسونگاز6,640,000تومان4.4گلکسیاس24اولتراسامسونگاز59,610,000تومان4.4گلکسیاس24سامسونگاز50,999,000تومان4.5پلیاستیشن5اسلیمسونیاز26,900,000تومان4گلکسیاس23افایسامسونگاز25,899,000تومان3.9آیفون11اپلاز35,395,000تومان3.6آیفون13پرومکساپلاز71,499,000تومان4.1ردمینوت10پروشیائومیاز7,750,000تومان4.3گلکسیاس22اولتراسامسونگ5Gاز52,500,000تومان3.4آیفون12پرواپلاز48,820,000تومان3.6پوکوX4پروشیائومی5Gاز11,809,000تومان4.7گلکسیاس23اولتراسامسونگاز55,999,000تومان4.1آیفون13پرواپلاز64,191,000تومان4.2گلکسیاس21افایسامسونگ5Gاز22,987,000تومان4.3گلکسیA54سامسونگاز17,800,000تومان4.2شیائومی12پرواز28,299,000تومان4.2ردمینوت11پروپلاسشیائومی5Gاز11,200,000تومان4.3شیائومی11Tاز16,499,000تومان4.4پلیاستیشن5سونیاز26,000,000تومان4.3گلکسیA34سامسونگاز14,800,000تومان4میA3شیائومیاز5,399,000تومان4.1ردمینوت12پروپلاسشیائومیاز19,900,000تومان3.7گلکسیA14سامسونگاز7,899,000تومان4.2ردمینوت12شیائومی4Gاز7,799,000تومان4.5شیائومی13پرواز48,900,000تومان4.1شیائومی12از18,499,000تومانبهترینمقالاتزومیتمشاهدههمهپربازدید‌ترین‌هایماهمحبوب‌ترینپربحث‌ترینآموزشراهنمایخریدهمهچیزدربارهبازیهمسترکامبت[باکدمورسودیلیکمبوامروز۲۲تیر]8648ساعتپیشبهترینگوشیهایموبایلبازارایران[تیر۱۴۰۳]293418روزپیشآموزشدیلیتاکانتاینستاگرامودیاکتیواینستاگرام3515روزپیشبهترینگوشی‌هایشیائومیدربازارایران[تیر۱۴۰۳]42619روزپیشبهترینگوشی‌هایمناسببرایبازی[تیر۱۴۰۳]7336روزپیشبهترینهندزفری‌هاوایربادهایبی‌سیمدربازارایران[تیر۱۴۰۳]23812روزپیشبهترینلپتاپ‌هایمخصوصبازی[تیر۱۴۰۳]3594روزپیشبهترینساعت‌هاومچ‌بند‌هایهوشمندبازارایران[خرداد۱۴۰۳]159یکماهپیشپیشنهادزومیتمشاهدههمهموبایلسخت‌افزاربررسیراهنمایخریدآموزش‌هایکاربردیشاترعلمیفناوریایرانبهترینگوشیهایموبایلبازارایران[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;518روزپیشبهترینگوشی‌هایشیائومیدربازارایران[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;119روزپیشبهترینگوشی‌هایمناسببرایبازی[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;36روزپیشچطورویدیو‌هاییوتیوبراباگوشیوکامپیوتردانلودکنیم؟مطالعهx27;821روزپیشبهترینگوشی‌هایبازارتا۱۰میلیونتومان[تیر۱۴۰۳]مطالعهx27;110روزپیشمدلسبززیتونیردمینوت۱۳پرورونماییشدمطالعهx27;121روزپیشبهترینگوشی‌هاتا۱۵میلیونتومان[خرداد۱۴۰۳]مطالعهx27;1یکماهپیشبررسیردمینوت۱۳پروپلاس:پسوندهاینه‌چندانمعنادارمطالعهx27;2218روزپیشمرورتمامیمطالبتبلیغاتدرزومیتتماسبامادربارهماحامیانزومیتپارسپک|میزبانیوپشتیبانیوبرخ|حسخوبپیکسل‌هاTheForge|هستهقدرتمندزومیتخانوادهما .z-text{ fill:var(--z-text); } .z-logo{ fill:var(--z-logo); } ©1403-1389کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومیتتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست

Sitio:زومیت | اخبار فناوری، آموزش، راهنمای خرید و بررسیReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado